How good is the coverage on close family members of PEP, so called RCA?

Very good. Lists are updated daily and for Trapets to put family members on the list established and confirmed links between the PEP and the respective person are demanded. Public sources are used to gather this information, however, Trapets do not have access to the national population register for this task. To avoid several fake hits, only persons Trapets have enough information on to decide whether or not they belong to the same family are listed. This is done in accordance with the Money Laundering Act.

 

Meget god. Listene oppdateres daglig og for at Trapets skal oppføre familiemedlemmer i listen kreves etablerte og bekreftede linker mellom PEP-en og den aktuelle personen. Til dette benytter man offentlig tilgjengelige kilder, men Trapets har ikke tilgang til DSF (folkeregisteret) for å kunne utføre denne oppgaven. For å unngå for mange falske treff oppføres med andre ord kun de personer som Trapets bedømmer at de har nok informasjon om til å kunne bekrefte en familiær sammenheng ihht. Hvitvaskingsloven.