EFTAs overvåkningsorgan (ESA) undersøker om BankID Norge har overtrådt EØS-avtalens konkurranseregler

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) undersøker om BankID Norge har overtrådt EØS-avtalens konkurranseregler

BankID Norge er orientert om at ESA innleder en formell undersøkelse av selskapet. Overvåkningsorganet skal undersøke om BankID Norge har bidratt til å ekskludere en mulig ny aktør på det norske markedet for elektroniske betalingstjenester. Saken har sin bakgrunn i en klage fra den aktuelle aktøren.  

BankID Norge stiller seg uforstående til mistanken om brudd på konkurransereglene.

- Vi har lenge hatt en god dialog med ESA og oppfatter dette som en formalisering av prosessen. BankID Norge vil fortsette sitt samarbeide med ESA og besvare de spørsmål som ESA måtte ha, sier Jan Bjerved, daglig leder i BankID Norge.