Ny release i produksjon

BankID med appbekreftelse blir tilgjengelig i produksjon onsdag 17. august 2016. Releasen kalles Helsingfors og releasepakken er nå tilgjengelig for nedlasting for banker på https://www.bankid.no/partner/bank/programvare/ og for brukersteder og partnere på https://www.bankid.no/bedrift/utvikler/.

BankID med appbekreftelse er i hovedsak rettet mot BankID utstedere som med releasen kan tilby sine kunder nye, software-baserte sikkerhetsinstrumenter (apper) som et tillegg til eksisterende kodebrikker, kodekort, BankID på mobil og kode-apper.

BankID brukersteder utenfor bank blir ikke påvirket av endringen på en slik måte at de må endre sine BankID-implementasjoner. Imidlertid vil det bli endringer i utstedernes løsninger og i BankID-klienten og dermed også for sluttbrukerne som alle banker, partnere og brukersteder bør gjøre seg kjent med.

På overordnet nivå bes banker, brukersteder og partnere å merke seg følgende om releasen:

  • Brukeropplevelsen for å velge sikkerhetsinstrument i BankID Web-klient har endret seg. Velgeren vil vises i de tilfellene hvor brukeren har flere sikkerhetsinstrumenter og hvor et eller flere ikke er forsøkt benyttet tidligere. Spesielt i denne sammenheng kan nevnes at det finnes et betydelig antall BankID på mobil-kunder som ikke har forsøkt å benytte BankID på mobil som OTP. Velgeren vil vises for disse brukerne, for mange formodentlig for første gang;
  • Tilgjengelighet av nye, software-baserte sikkerhetsinstrumenter (apper) for brukerne vil kunne fordre endring av begrepsverk som benyttes av eksisterende brukersteder til å betegne, forklare og kommunisere BankID-løsningen på brukerstedenes nettsteder.

Ovennevnte endringer vil materialisere seg i BankID-klienten for sluttbrukerne når løsningen går i produksjon, uavhengig av utstedernes utrulling av løsningen til sine kunder. Vennligst referer til dokumentasjonen for ytterligere informasjon.

Oversikt over de viktigste feil og mangler er tilgjengelig på https://www.bankid.no/bedrift/utvikler/Kjente-feil-og-mangler--Known-issues/.

Spørsmål og innrapportering av feil skal skje til support@bankid.no.