Ny release tilgengelig

BankID Espoo er nå tilgjengelig i produksjon, og releasepakken er nå tilgjengelig for nedlasting for banker på https://www.bankid.no/partner/bank/programvare/ og for brukersteder og partnere på https://www.bankid.no/bedrift/utvikler/.

BankID Espoo er i hovedsak rettet mot BankID brukersteder som benytter BankID 2.1 for signering.

På overordnet nivå bes banker, brukersteder og partnere å merke seg følgende om releasen:

·         Det er gjennomført ytelsesforbedringer i BankID 2.1-signering gjennom å flytte kryptografiske operasjoner fra klient til klient-proxy og gjennom utskifting av programvare-biblioteker;

·         Det er innført en ny to-stegs lastedialog for dokumentsignering med BankID 2.1;

·         Brukeropplevelsen for å velge et sikkerhetsinstrument annet enn det sist brukte i BankID Web-klient har endret seg. Retur til velgeren kan nå gjøres på to måter; enten ved å velge tilbake-pil oppe i venstre hjørne av klienten, eller ved å velge «Velg annen BankID»-lenken. Sistnevnte er ny (forvaltning);

·         Forbedringer i klient-proxy stabilitet  (forvaltning).

 

Oversikt over de viktigste feil og mangler er tilgjengelig på https://www.bankid.no/bedrift/utvikler/Kjente-feil-og-mangler--Known-issues/.

Ingen av endringene krever endringer hos BankID-banker eller brukersteder.

De vanligste kombinasjonene av nettlesere og operativsystemer på desktop, nettbrett og smarttelefoner er testet.

Spørsmål og innrapportering av feil skal skje til  support@bankid.no.