Skal du ha Gull-SIM fra Telenor? Husk å aktivere BankID på mobil på nytt

Telenor har laget 3 millioner SIM-kort som inneholder litt av VM-gullet til Aksel Lund Svindal (les mer her). Skaffer du deg et slikt SIM, må du huske å aktivere BankID på mobil på nytt. 

Ved bytte av SIM-kort må man aktivere BankID på mobil på det nye SIM-kortet. Dette gjør du i nettbanken.  

Slik aktiverer du nytt SIM og BankID på mobil:

  1. Aktivering av nytt SIM-kort via Mine Sider gjør at  BankID på mobil på gammelt SIM-kort blir koblet ned
  2. Logg deg inn i nettbanken med kodebrikke eller andre engangskode-løsninger fra banken. Aktiver BankID på mobil slik du får beskjed om.
  3. Det anbefales å gjøre mer enn ett forsøk hvis første aktiveringsforsøk er mislykket.

Husk å ha kodebrikken tilgjengelig før du deaktiverer det gamle SIM-kortet. Så går det kortest mulig tid før du har ny BankID på mobil igjen.