Workshop om PSD2 - meld deg på

Bits og BankID Norge inviterer til en workshop om PSD2 i februar. Dato og sted kommer. 
Meld deg på her (så snart tidspunkt og dato er satt vil du bli informert).