BankID-dagen 2017 - en oppsummering

Jan Bjerved, daglig leder BankID Norge

– For at delingsøkonomien skal lykkes er vi avhengig av å stole på hverandre. Det sørger BankID for, sa daglig leder i BankID, Jan Bjerved, under åpningen av BankID-dagen 2017.

Heftige tall for bruken av BankID! Hver dag benyttes BankID 1,7 millioner ganger, og i 2017 forventes det at over 600 millioner transaksjoner vil skje med BankID, og vi har 3,7 unike brukere her i landet. Det betyr at bedrifter kan identifisere 3,7 millioner nordmenn digitalt, som igjen åpner opp for mange spennende forretningsmuligheter for både nye kunder og eksisterende kunder av BankID.

Under årets BankID-dag lå fokuset på hvor besparende digitalisering av prosesser er for både veletablerte selskaper og ferske startups, hvordan BankID glir inn som en naturlig del av identifiserings- og signeringsprosesser og sørger for trygghet for både bedrifts-og tjenesteiere og deres kunder eller brukere.

Digitaliseringen av det offentlige Norge

Torgeir Strypet direktør Difi under BankID-dagen

Torgeir Strypet, avdelingsdirektør i Difi, fortalte at Difi skal være det sentrale fagorgan for modernisering og omstilling av offentlig sektor mot heldigitaliserte nasjonale fellesløsninger. Avdelingsdirektøren forklarte at brukeren vil involveres på en mer aktiv måte fremover, i henhold til Stortingets vedtak om digital agenda for Norge, og at regjeringen har vedtatt å etablere et nasjonalt ID-kort med e-ID fra 2018. 

– BankID er en viktig aktør i digitaliseringen av Norge. Brukeren skal være i sentrum, tilgangen til tjenester skal forenkles. Har du lagt inn data i et register så skal det hentes opp i et annet. Vi skal ha nasjonale fellesløsninger og en bedre sammenheng mellom kommune og stat, sa han. 

At Norge har et godt stykke igjen for å nå sine mål om nasjonale fellesløsninger var han tydelig på. 

– Selv om de aller fleste offentlige virksomheter har tatt i bruk BankID så er det mange offentlige virksomheter som ikke har digitalisert sine løsninger, og det vil ta tid før innbyggere og næringsliv vil kunne forholde seg til en heldigital offentlig sektor.

Trygghet for startups og delingsøkonomi

Even Heggernes i Nabobil

For Nabobil og Otovo har BankID sørget for både trygghet og forenklet salgsprosessene. Begge deler essensielt for mindre startups som baserer sin virksomhet på prinsippet om delingsøkonomi.

– Alt det vi holder på med er basert på tillit. Vi la inn krav om at brukerne måtte BankID-verifisere seg. BankID følger deg gjennom hele reisen når du skal leie eller leie ut bil hos oss. Dette viser hvordan du kan bruke en anerkjent tjeneste inn i en startup, fortalte Even Heggernes, daglig leder i bildelingsselskapet Nabobil. 

For ferske Otovo, som selger solceller, har scenarioet vært likt. 

– Vi ønsker å gjøre kjøpsprosessen til en bra reise for kundene våre. BankID har spart oss for mye krøll, jaging av signaturer og mas. Med Signere.no og BankID har vi nå en rask og smertefri signeringsprosess, sa daglig leder, Simen Fure Jørgensen.


Sikkerhet – en forutsetning i helseapper

Sikkerhet er viktig for Helseboka som lanseres til sommeren. I appen vil pasient og lege ha tilgang til sensitiv helseinformasjon, og det stilles store krav til sikker oppbevaring. 

– BankID er en naturlig del av Helseboka, i appen vår skal det være like sikkert som i banken. Når brukerne identifiserer seg med BankID gir dette også en assosiasjon om trygghet, sa Marius Christensen, Helseboka-gründer.

Også for OneCall er sikkerhet svært viktig når de lanserer DelBetaling i løpet av kort tid. Her er prinsippet at kunden kan kjøpe mobil på kreditt gjennom Telia Finans. Løsningen krever sikker identifikasjon av kunden med BankID. 

– Med BankID vet vi hvem kunden er, det er sikkert for kunden og enkelt for oss, oppsummerte Tonje Smith-Hansen fra OneCall.


Digital signering – tidsbesparende og sikkert

PowerOffice har satt seg som mål automatisere regnskapsbransjen og digital signering er en viktig del av denne prosessen.

– BankID muliggjør at alle regnskapsførere i bransjen kan signere dokumenter  digitalt. Dette gir betydelig tidsbesparelse, økt kontroll og sikkerhet, sa Nebojsha Mihajlovski fra PowerOffice. 

For PayEx har digital signering hatt enormt mye å si for kontrakts prosessene i selskapet. De har gått fra en voldsom mengde dokumenter og lange prosesser til en effektiv prosess med færre dokumenter, færre signaturer og stort tidskutt etter innføring av digital signatur.  Cato Storm fra PayEx fortalte om en ny hverdag i selskapet:

–  Kundene signerer én gang per avtale – elektronisk med BankID. Vi har redusert tiden vår med oppsett av avtaler med 60 %, og vi har mer fornøyde kunder. Per salg har vi redusert oppfølgingstiden fra salgsressurser med 4 - 20 timer, fortalte en entusiastisk Storm.


Mange nyheter på trappene

Frode B Nilsen produktutviklingssjef BankID Norge

Produktutviklingssjef i BankID Norge, Frode Beckmann Nilsen (over), avsluttet BankID-dagen med spennende informasjon om kommende nyheter fra BankID. Faktisk er det så mye nytt på gang at dagens deltakere fikk bestemme hvilke nyheter han skulle fortelle om! 

Størst fokus fikk imidlertid "xID", som vil lanseres mot slutten av året. Dette er et nytt produkt for innlogging og gjenkjenning, med xID som foreløpig arbeidstittel. 

– xID og BankID har ulike sikkerhetsnivå og skal supplere og komplettere hverandre. xID er en uregulert tjeneste med lavere sikkerhetsnivå enn BankID. xID er basert på gjenkjenning av enheten som har vært brukt med BankID, forklarte Frode Beckmann Nilsen.

Personkunder kan innrulleres på xID via BankID. Den umiddelbare verdien for brukerne som velger å bli xID-brukere er at de slipper å taste fødselsnummer eller telefonnummer senere i BankID-dialogen. 

Dersom mange eksisterende BankID-brukere velger å benytte nye xID, så vil man spare mellom 30-40 millioner tastetrykk daglig – som igjen vil effektivisere og forenkle våre digitale prosesser i hverdagen.

Hovedideen bak xID er å levere en enklere innlogging til nettbutikker og nettsider som ønsker å gjenkjenne brukerne tidlig for å kunne tilpasse innholdet fra første sekund. Det er det mange aktører som leverer enkel innlogging, og vil vil delta i konkurransen om kundenes gunst, forklarte Beckmann Nilsen.

Tidlig ute