Mer fornøyde med BankID

BankID-brukerne blir stadig mer fornøyde. Ifølge en undersøkelse fra Kantar TNS på vegne av BankID Norge, er 83,5 % svært godt eller godt fornøyd med BankID. Nå sier 70% at de oppfatter BankID som en generell innlogging til alt mulig.

Oppsummert:

 • 94% kjenner til BankID
 • 85% bruker tjenesten. Det er en økning på 2 prosentpoeng siden forrige måling.
 • Tilfredshet med BankID har holdt seg stabil på 84% for nettbank.
 • 83% er fornøyde med BankID også i andre sammenhenger enn nettbank, en oppgang fra 82% ved sist måling.
 • Samlet tilfredshet i og utenfor nettbank er 83,5%.
 • Andelen som sier seg svært fornøyd med BankID har økt med 9 prosentpoeng.
 • 70% forbinder BankID med en generell innlogging og signering. Opp fra 48% sist. 
 • 96% oppfatter BankID som trygt (ikke opplevd problemer og flere steg bidrar til trygghet).
 • 96% opplever BankID som brukervennlig.
 • 97% mener det er enkelt (gjør ting lettvint og tilgjengelig, er mobil).
 • 75% av brukerne sier de ikke har opplevd problemer i forbindelse med BankID.  

xID kommer snart

I undersøkelsen spurte vi også om xID, selv om tjenesten ikke er lansert. 74% svarer tvert at de er interessert i en enkel innlogging uten brukernavn og passord. Av disse er 8% "særdeles" interessert. Når så mange som 94% har opplevd å få trøbbel med brukernavn og passord, er vi overbevist om at tjenesten vil kunne oppleves som en bra nyhet. Tjenesten lanseres i januar 2018 og kommer snart til et nettsted nær deg. 

Om undersøkelsen: 

Kantar TNS gjennomførte 1001 telefonintervju blant et representativt utvalg av befolkningen 15 år +.

Feltperiode: 20. -24. november 2017