I Norge kan vi fikse det meste på nett, og BankID brukes oftere enn noen gang før under koronaepidemien. Alle har BankID, og selvbetjeningsløsningene er heldigvis mange. 

5. mai 2020

Mens de fleste private og offentlige kontorer har vært stengt, og mange har vært i karantene, syke eller i risikogruppene, har resten holdt seg mest mulig hjemme for å hindre smittespredning. Det har ført til at vi ordner mer hjemmefra. Og vi bruker BankID mye oftere enn før.

45% økning i BankID-innlogging i det offentlige

Den største økningen i innlogginger med BankID har skjedd på offentlige tjenester. Mest poplulært er helse- og sosialtjenester på helsenorge.no og nav.no, i tillegg til Skatteetaten og Altinn, hatt betydelig trafikkøkning. BankID-bruken i det offentlige økte med rundt 45% fra februar til mars.

Noe av bakgrunnen for økningen er også at det er lansert flere nye tjenester på rekordtid. Tjenestene skal dekke konronaspesifikke behov som selvrapportering av symptomer, og ikke minst bedriftenes mulighet for støtte gjennom kompensasjon.no. 

Nær 4 millioner innlogginger på en dag

31. mars var det rekordmange innlogginger til det offentlige med BankID. Hele 1,9 millioner innlogginger i løpet av en dag. Før midnatt hadde i underkant av fire millioner brukt BankID denne dagen. 

BankID har lenge vært folkets favoritt ved innlogging til offentlige tjenester og står nå for over 90% av innloggingene, i konkurranse med MinID, Buypass og Commfides. I mars logget vi oss inn på offentlige tjenester med BankID tre ganger hver i gjennomsnitt. 

Koronaboost for BankID

BankID-bruk utenfor finansbransjen vokser betydelig, med over 40% økning i første kvartal 2020 mot samme periode i fjor. Dette skyldes både at mange eksisterende digitale tjenester har fått et oppsving under koronakrisen, men også BankID tas i bruk på helt nye tjenester. 

Populære tjenester under korona:

  • Koronahjelp på Finn.no og Nabohjelp
  • Reseptvarer på nett med hjemkjøring fra apotekene
  • Legetimer på video fra Eyr, Kry, Besøklegen.no m.fl.
  • Generalforsamling uten fysisk oppmøte fra Aksjeservice