Flere yngre og eldre bruker BankID

Bruken av BankID økte i fjor, og det var spesielt de eldste og yngste som ble mer aktive. – Med tjenester som koronapass og bestilling av tester og vaksiner, ble BankID enda viktigere i folks liv, sier Øyvind Brekke, leder for BankID og BankAxept.

(24.01.2022)
Nordmenn brukte BankID i underkant av 1 milliard ganger i fjor, over 100 millioner ganger mer enn året før. Vi logget dermed inn rundt 200 ganger hver i løpet av året.

4,3 millioner har BankID, noe som betyr at nesten alle voksne har BankID. Det er noe lavere utbredelse og aktivitet blant de yngste og eldste, men i disse gruppene har antallet som brukte BankID økt.

Andelen 15-19-åringer som brukte BankID økte fra 2020 til 2021 med 4,6 prosentpoeng, til 75 prosent. I gruppen 75 til 79, økte andelen som brukte BankID med hele 8 prosentpoeng fra året før, til 92 prosent.

Alle aldersgrupper brukte BankID hyppigere i fjor enn året før. Den største endringen var for aldersgruppen 15-19-år, som hadde over 40 prosent flere innlogginger enn i 2020.

Voksen-poeng

Mange banker tilbyr BankID fra 13 år, mens andre har 15-årsgrense. I dag har syv av ti 16-åringer BankID, mens bare tre av ti 15-åringer har skaffet seg BankID.

– Fra du er 16 trenger du BankID for å få tilgang på egne helsedata og sjekke prøvesvar på helsenorge.no. Når du i tillegg kan søke stipend og videregående skole, så blir det veldig relevant med BankID for denne gruppen, sier Brekke. 

En annen viktig milepæl på veien inn i voksenlivet, er å få oppgradert til fullverdig Vipps, slik at man kan betale til butikker i tillegg til å vippse venner. 

BankID hele livet

9 av 10 mellom 65 og 80 bruker BankID, men fra 80-årsalderen faller bruken av ganske bratt. Blant 90-åringene bruker en av to menn og en av tre kvinner på 90 år fortsatt BankID.

– Ikke alle er digitale og det må alltid finnes alternativer for denne gruppen. For de av oss som er digitale, vil det kunne oppstå behov for hjelp når helsen blir dårligere. Det krever at BankID, bankene og det offentlige sørger for at det finnes løsninger som gjør det trygt å være digitale hele livet, sier Brekke. 

Offentlige tjenester økte kraftig

BankID brukes fortsatt mest til bank, forsikring og netthandel. Offentlige tjenester haler innpå år for år, og ID-porten hadde ca. 30 prosent flere innlogginger i fjor enn året før. Mer enn ni av ti velger BankID når de skal logge inn på offentlige tjenester.

I det private ellers er den største bruken av BankID innen signeringstjenester, helse, regnskap, eiendom og advokat.

BankID har blitt en avgjørende brikke i den digitale hverdagen. Med økende bruk kreves både oppgradering og innovasjon.

– Vi har modernisert den tekniske plattformen for å tåle enda mer bruk fremover. Samtidig har vi jobbet med forenkling, og vi gleder vi oss til å lansere BankID med ansiktsgjenkjenning i 2022, sier Brekke.

 

BankID 2021 i tall:

  • 4,3 millioner personer har BankID
  • 966 millioner innlogginger og signeringer totalt, opp fra 840 mill. i 2020
  • Brukes 78 mill. ganger per mnd., 18 mill. ganger i uka i snitt. 
  • 39,7 % benytter BankID hver dag (daglig aktive brukere over månedlig aktive brukere)
  • Mars hadde rekordmange innlogginger med 90 mill. Juli måned var minst travel, med 68 mill. innlogginger.
  • ID-sjekk ble lansert. En tjeneste som gjør det mulig å bekrefte identiteten med pass og ansikt fra mobilen.