Prosjektstøtte som gjør autentisering tryggere og enklere

Mobai, NTNU, KU Leuven, SpareBank 1 Østlandet og Vipps har fått støtte til «Innovasjon i Næringslivet» fra Forskningsrådet for å gjøre autentisering og identifisering lettere og tryggere for brukere og virksomheter. Dette vil også være en samfunnsnyttig løsning.

16. desember 2021

Mange av oss bruker allerede ansiktsgjenkjenning på mobil for eksempel fra Apple. I prosjektet ønsker vi å ta dette et steg videre. Når ansiktsgjenkjenning på mobil brukes i dag, så er den bundet til telefon, så hvis du mister telefonen må du starte på nytt igjen.

Videre er dagens løsninger slik at en tjenesteleverandør ikke kan verifisere hvilket ansikt som er lagret på telefonen. Det er heller ikke mulig å sammenligne med et passbilde. En viktig årsak til denne begrensningen er personvern. Biometriske data er sensitive personopplysninger, og sikringen av disse er sterkt knyttet til sikker lagring på telefonene eller i et identitetsdokument, eksempelvis pass.

Får forskningsmidler til bruk av ansiktsgjenkjenning for å forsterke forbrukersikkerheten

- I prosjektet får vi nå midler for å kommersialisere teknologi som gjør det mulig å frigjøre ansiktsgjenkjenning fra bindingen til spesifikke enheter, og samtidig sikre personvernet. Vi beskytter personlig data og gir brukeren en unik mulighet til å bevise hvem de er. På den måten kan man blant annet redusere identitetstyveri, sier Brage Strand, daglig leder i Mobai, et spin-off selskap fra Informasjonssikkerhetsmiljøet ved NTNU.

NTNU har et verdensledende forskermiljø innen informasjonssikkerhet og biometri. Nils Kalstad, Instituttleder for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, mener at å styrke robustheten for digital autentisering er en av nøkkelproblemstillingene for en tryggere digital hverdag.

- Mobai er det første selskapet fra fagmiljøet som kommer tilbake som koordinator av et forskningsprosjekt hvor NTNU har rollen som forskningspartner. I tillegg har de med seg spennende industripartnere som ønsker å ta i bruk løsningene, noe som bekrefter at akademia spiller en nøkkelrolle ift innovasjon og konkurransekraft i ny og eksisterende industri, sier Nils Kalstad.

Når du skal bevise at «det faktisk er deg»

Ansiktsbiometri er viktig for å løse utfordringer med ID-tyveri og for å bedre legitimeringen av kunder, eksempelvis i kampen mot hvitvasking. Videre å hindre at noen kan utføre handlinger i andre personers navn. Ny finansavtalelov legger et større ansvar på bankene for å begrense hvitvasking og bankene får et større økonomisk ansvar ved svindel ved bruk av BankID.

SpareBank 1 Østlandet har samarbeidet med Mobai over noe tid, blant annet for å finne bedre løsninger for identifisering og legitimering av kunder ute ved bankkontorene. 

- Vi ser det som veldig aktuelt å bruke ansiktsgjenkjenning som tiltak for å forsterke sikkerheten slik at vi kan bidra til å forebygge svindel og hvitvasking av penger, sier Dag-Arne Hoberg, konserndirektør for innovasjon og forretningsutvikling i SpareBank 1 Østlandet. 

- Dette kan bli en viktig løsning der vi bruker verifisert identitetsinformasjon fra passet. Tenk deg at du for eksempel kan signere et lånedokument med BankID, der du kan ta en selfie for å bekrefte at du faktisk er den rette  til å signere, sier Hoberg.

- Ansiktsgjenkjenning legger også til rette for mer selvbetjening. Det kan være en god løsning for tjenester der vi i dag krever at kundene møter opp fysisk i banken, eksempelvis når vi etablerer nye kundeforhold eller skal re-legitimere kunder, sier han.

Bruk ansiktet ditt for å beskytte personlige data

I prosjektet skal Mobai og NTNU arbeide med såkalt «Biometric template protection». Template protection handler om å beskytte våre biometriske data (ansiktsdata). Videre muliggjør denne teknologien en beskyttelse av sensitiv persondata hvor man i praksis «låser ned» dataene med «noe man er», slik at dataene ikke kan brukes uten at den individuelle brukeren aktivt bistår i prosessen med ansiktet sitt.

- Det å beskytte ansiktsbiometrien er veldig viktig for Vipps og BankID. Det er en besnærende tanke at personen i seg selv «er» nøkkelen og det gir oss som enkeltpersoner en unik beskyttelse, sier Lars Gunnar Tiben, produktsjef for ID-sjekk i Vipps. 

Vant fram blant mange konkurrenter

Forskningsrådet mottok 269 søknader til «Innovasjonsprosjekter i Næringslivet» for til sammen 2, 8 milliarder, og kun 750 millioner er tilgjengelig for bevilgning. Partnerne som nå mottar støtte i dette prosjektet setter stor pris på annerkjennelsen og satsningsviljen fra Forskningsrådet på å bygge neste generasjon av kritiske komponenter i bank- og finansnæringen.

Næringen har en viktig infrastrukturrolle i Norge og i verden. Prosjektets mål er å skape en økt digital trygghet for både for forbrukere og for banknæringen som tilbyr oss tjenester.

- Bits er opptatt av at BankID utvikles og næringen utforsker nye måter å begrense svindel. Det er et stort potensial i å bruke biometri som er bekreftet med et passfoto i digitale løsninger, Geir Bonde, Avdelingsleder Operasjonell Teknisk Infrastruktur, Bits AS.

Prosjektet har en ramme på opp mot 30 MNOK, og delfinansieringen fra Forskningsrådet er et viktig utløsende bidrag.

Stort potensial

Den store adopsjonen av 4,3 millioner brukere på BankID er et unikt testmarked for verifisert ansiktsbiometri i autentisering. Mobai ser et enormt potensial internasjonalt for teknologien.

Det er et stort skift mot en passordløs, touchless og friksjonsfri verden hvor ansiktsbiometri er en viktig del av løsningen, sier Brage Strand

 

Kort om partnerne:

Mobai: En NTNU-spin-off som tilbyr løsninger for ansiktsbiometri for verifikasjon av identitet og autentisering. Mobai teknologi er en topp utfordrer i verdens mest anerkjente benchmark for ansiktsgjenkjenning ved National Institute of Standards and Technology (NIST) og testet ved det Sveitsiske senter for Biometri for Presentation Attack Detection. MOBAI har verdensledene teknologi for Morphing Attack Detection. 

SpareBank 1 Østlandet: SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank med produkter og tjenester for person- og bedriftskunder. SpareBank 1 Østlandet er del SpareBank 1 – alliansen, som er et samarbeid mellom 14 selvstendige sparebanker.

Vipps: Vipps er det ledende selskapet innen smartbetaling og digital ID i Norge med en visjon om forenkle hverdagen. 4.3 millioner har i dag BankID, som brukes på tvers av banker, det offentlige og stadig flere virksomheter i ulike bransjer. Tjenesten ID-sjekk er nylig lansert og forskningssamarbeidet vil bidra til å sette en standard for sikker lagring av fysisk biometri.

NTNU: Ledende Universitet i Norge, hvor Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknolog (IIK) i er sterk aktører innen cyber security og biometri med vertskap for Center for Cyber and Information Security (CCIS), SFI Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS), Norges nasjonale forskerskole innen data og informasjonssikkerhet (COINS), og Norwegian Biometrics Laboratory (NBL).

Katholieke Universiteit Leuven: Ledende universitet i Belgia innen personvern og juridiske problemstillinger for Biometri. 
KU Leuven (Belgium) is a major academic partner in Europe and at international level. It ranks among the 50 best Universities in the world and offers research and education programmes in all disciplines.  CiTiP (Centre for IT and IP law), a KU Leuven research centre from the Law Faculty, will participate in the project. With more than 80 researchers, CiTiP has a solid track record as a law and ethics partner of international and interdisciplinary projects. It is internationally renowned for its expertise in the areas of Artificial Intelligence & Autonomous Systems, Data Protection and Privacy, eHealth, and Ethics and Law. Among its various teams, CiTiP counts a group of researchers specialised in biometrics and law supervised by Dr. Els Kindt (the Biometrics Law Lab). This team will be directly involved in the research of SALT.

Kort om støtte-ordningen:

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forskning- og utvikling (FoU). Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige.

Les om tildelingen her

 

Kort om prosjektet:

SALT - Secure privacy preserving Authentication using faciaL biometrics to proTect your identity

This project develops new capabilities to Mobai’s face recognition system to improve the quality of ID-verification for services subject to eiDAS and AML (anti money laundering) regulations.

The project improves current state of the art in the domain of face biometrics, specifically in the fields of biometric template protection, face quality assessment and presentation attack detection. The project output strengthens privacy protection of biometric data, improves accuracy of face recognition systems, and will open the market for new use of biometric data in online applications where high-trust is required.