Kundesjekk.no blir en tjeneste fra BankID BankAxept

Kundesjekk.no er en populær saksbehandlerportal for kundekontroll i både store og små rapporteringspliktige selskaper etter hvitvaskingsloven. At tjenesten nå blir en del av BankID BankAxepts portefølje, vil gi økt utviklingstakt og en enda bedre tjeneste.

 15. august 2022

Innhenting og bekreftelse av kundeopplysninger er et sentralt fundament for å etterleve hvitvaskingsregelverket, og for å unngå å bli misbrukt til hvitvasking og terrorfinansiering. 

Mange bedrifter har utfordringer med manuelle, tidkrevende prosesser for helt elementære oppgaver knyttet til kundekontroll. Dette gjelder særlig prosesser for innhenting og bekreftelse av opplysninger om kunden, der mange sliter med mangelfulle og lite effektive systemer. 

Systemer reduserer tidsbruken

Vår erfaring er at digitale støtteverktøy kan redusere tidsbruken betraktelig når de brukes riktig. Man får frigjort tid til kontroll og vurdering av de innhentede opplysningene, og den manuelle innsatsen kan i større grad rettes inn mot de vanskelige sakene.

Kundesjekk.no ble etablert for å forenkle og effektivisere arbeidshverdagen til rapporteringspliktige selskaper. Tjenesten har blitt forbedret fortløpende og har gode

systemer for tydelig og enkel kundekommunikasjon. Nylig ble det også utviklet eierkart, som skal gjøre det enklere å forstå eierskaps- og kontrollstrukturen hos kunden. Andre forbedringer er oppslag i Konto- og adresseringsregisteret (KAR), internasjonale PEP- og sanksjonslister, og mulighet for å konfigurere modell for risikoklassifisering av kunden i tråd med brukerens interne rutiner.

Regnskap Norge, BDO og Advokatforeningen

Kundesjekk.no har truffet bedriftene godt med lav terskel for å komme i gang med antihvitvaskingssystemer og har på kort tid fått en solid posisjon blant rapporteringspliktige selskaper. Flere organisasjoner tilbyr Kundesjekk-portalen til sine medlemmer og kunder, deriblant Regnskap Norge, BDO og Advokatforeningen.

Daglig leder i BankID BankAxept, Øyvind Westby Brekke, mener satsingen på Kjenn-din-kunde og antihvitvaskings-tjenesten er viktig for å bidra til å løse et stort samfunnsproblem. Sammen med gründerne Anders Bakken og Finn Espen Gundersen og ytterligere fire medarbeidere fra Kundesjekk, skal tjenesten fremover få et løft både når det gjelder utvikling og salgsstøtte.

Les mer om Kundesjekk.no 

Fornøyd med kundesjekk Kantall

Kantall på Lillehammer er i gang med RN Kundesjekk. — Vi føler oss mer à jour i antihvitvaskingsarbeidet nå!

Dette sier de