Ord på nynorsk

ANNSAM ANDE
AUDMJUK AUSE
BARKA BAMSE
BARNLEG BLOME
BEIN BOGE
BLAKK BROK
BLAUT BRUNN
BLEIK BRUR
BLYG BUSK
BRAKK BYRDE
BRATT DAFF
BREIAL DIMME
BYRG DJUPN
DJERV DORG
DJUP DRAKE
DOVEN DRAUM
DRYG DUGLEIK
DUGELEG ELDHUG
DUS ELSK
EIGNA FERJE
FAGER FJORD
FALLEN FLOKK
FALMA FLUGE
FARBAR FRIDOM
FEIG FURT
FENGSLA GARD
GARVA GAUK
GILD GEIS
GLAD GIV
GOD GOM
GREPA HAUG
GRUELEG HEI
HEIL HEIM
IHUGA HEIMEL
ILL HELG
JAMN HEPPE
KARSLEG HIMMEL
KEISAM HUG
KEIV HUGLEIK
KNAPP JORD
KNIPEN KIS
KNURVA KJELDE
KVASS KJENSLE
KVISTA KORG
LAT LAGNAD
LAUS LAUK
LEALAUS LEIAR
LEIKEN LEIK
LETT LEKAM
LIVFULL LOKK
LJOS LOVNAD
LOVLAUS LUKKE
LUKKA MAUR
LUT MERD
MAGER MORGON
MJUK MUGGE
MOGEN NASE
MORKEN NYKKEL
OFSELEG OMSUT
OPPRETT OVRING
OVLEG PJUSK
OVMODIG RAND
OVMYKJE RO
RAMSALT RUKKE
RAUD SAUM
RAUS SEMJE
ROLEG SILD
SJELDAN SKJEMT
SKAKK SKJOR
SKIKKA SKRUKK
SKRINN SKUGGE
SKROTA SKURV
SMAKLEG SLAUR
STAUT SOGE
STORKNA SOL
STUTT SOLE
SVEITT SONG
SVOLTEN SPIK
SVOREN SPRETT
TAKKSAM STAKK
TAM STARE
TROTTIG STAUR
TUNG STEINBU
TVERR STOVE
TYST SUMAR
ULAGLEG SUT
VALEN SVEITTE
VANLEG SVELE
VAR SVEVN
VARLEG SYSLE
VARM TENESTE
VARSAM TREVL
VASSEN TVOGE
VEN UMAK
VENLEG VARE
VETTUG VED
VILJUG VEG
VONRIK VEKE
VREID VON
VYRDSAM YTRING