BankIDpoesi

Vi vil ha flere ord til BankID på mobil! Vil du være med å lage ny BankID-poesi?

 

Regler:

  • Et adjektiv (grunn, myk) + et substantiv (kamel, sang)
  • Substantivet skal være hankjønnsord eller hunkjønnsord (en regel, ei  jente)
  • Maks syv bokstaver i hvert ord
  • Ikke æ, ø, å
  • Ikke grove eller diskriminerende ord

Send dine ord til oss