Feilmelding BankID-app sikkerhets-hendelse

Beklager, noe gikk galt ...
Det ser ut til at mobilenheten din ikke oppfyller sikkerhetskravene for å kjøre BankID-appen. Vanligvis oppstår denne feilen når vi mistenker en sikkerhetshendelse mens appen blir benyttet. Fjern appen fra mobilenheten din, installer den på nytt og prøv igjen.
Hvis dette ikke hjelper, kan du kontakte kundeservice i banken som har utstedt din BankID.
We´re sorry, something went wrong...
It seems that your mobile device does not meet the minimum security requirements to run the BankID app. Typically, this error occurs when we think that the app encountered a security exception during runtime. Please remove the app completely from your mobile device, reinstall it and try again.
If that does not help, please contact customer service in the bank that issued your BankID.