Med kodebrikke eller app

Med BankID identifiserer du deg ved å bruke fødselsnummer sammen med en kodebrikke eller app og det personlige passordet du har valgt for å få tilgang til din BankID.

Din BankID fungerer i alle norske banker og på de fleste offentlige tjenester. I tilleggkan du bruke BankID til elektronisk signering og identifisering på en lang rekke tjenester.

Har du ikke BankID?

BankID får du av banken din. I de fleste banker er det 15-årsgrense, men i enkelte banker får du BankID når du er 13 år. For at du skal kunne få BankID må du legitimere deg for den banken du ønsker skal utstede BankID for deg. Banken vil informere og hjelpe deg dersom du har spørsmål.

Bankene tilbyr ulike måter å lage engangskoder på. Det kan være kodebrikker, apper eller kort med koder. Banken din gir deg det du trenger for å komme i gang med BankID.

Se hvilke banker som tilbyr apper for engangskoder