BankID på mobil

BankID på mobil ersattes av app

BankID på app erstatter BankID på mobil. Det blir en gradvis overgang og kodebrikken består for alle som ønsker å bruke den.