Hva bør jeg gjøre hvis telefonen blir stjålet?

Kontakt banken din for å sperre BankID-appen (og biometri). Aktiver deretter BankID-appen på ny enhet med din BankID-kodebrikke.