Jeg får feilmeldingen BID-1439....

Din BankID er sperret. Dette kan skje hvis du har tastet feil engangskode for mange ganger.

Løsning: Ta kontakt med banken du har BankID fra for å få åpnet opp igjen.