Må jeg laste ned BankID-app flere ganger?

Må jeg laste ned BankID-app flere ganger?

BankID-appen er en universell applikasjon som kan installeres på telefoner og brett. Den fremstår i App Store og Google Play som en applikasjon med et plusstegn ved seg, som illustrerer at den er optimalisert for begge flater.  

Brukere må imidlertid laste ned applikasjonen på begge enheter dersom de ikke har satt opp automatisk synkronisering av applikasjoner.