Hva er BankID på mobil?

BankID på mobil er en tjeneste for sikker digital identifisering og signering ved hjelp av mobiltelefonen. Man behøver ikke kodebrikke, men trenger kun mobiltelefon og en egenlaget PIN-kode. BankID på mobil lagrer BankID-hemmelighetene i SIM-kortet. BankID på mobil fases gradvis ut fra høsten 2022 og alternativet vil være BankID på app eller BankID med kodebrikke.