Hva er forskjellen på vanlig BankID og BankID på mobil?

I vanlig (banklagret) BankID ligger hemmelighetene knyttet til din personlige elektroniske identitet sikkert lagret hos banken. Du må derfor taste både passord og sikkerhetskode for å bruke denne. I BankID på mobil ligger hemmelighetene trygt lagret i ditt SIM-kort. Det er derfor tilstrekkelig å taste PIN-kode for å bruke denne.