Hva er sikrest? Pålogging og identifisering/autentisering med vanlig (banklagret) BankID eller med BankID på mobil?

Bankene vurderer disse som likestilte. Du kan fritt bruke dine BankID'er om hverandre der det er mulig.