Hva kan BankID på mobil brukes til?

Hva kan BankID på mobil brukes til?

BankID på mobil gir deg de samme mulighetene som med vanlig (banklagret) BankID. Den kan brukes til sikker digital identifisering og signatur.  I første omgang vil BankID på mobil gi deg mulighet til å logge på i nettbankene og enkelte andre brukersteder. Dette vil mange oppleve som en fordel siden de stort sett alltid har med seg mobiltelefonen, mens kodebrikken ligger hjemme. Flere brukersteder forventes å tilrettelegge for BankID på mobil når antall BankID på mobil-brukere øker.