Hvis jeg benytter BankID på mobil, vil det føre til at mobiltelefonen min i større grad blir et mål for kriminelle?

Jo flere tjenester som legges inn i mobilen, jo mer attraktiv blir din mobil for kriminelle. BankID på mobil er beskyttet med PIN-kode og uten å kjenne denne har BankID på mobil ingen verdi for kriminelle.