Hvordan fungerer innlogg med BankID på mobil?

  1. På nettstedet velger du at du vil bruke BankID på mobil til innlogging eller andre tjenester.
  2. Nettstedet ber deg så oppgi mobilnummer og fødselsdato. Når du har gjort dette vises en referansekode.
  3. Nettstedet sender en melding til SIM-kortet i din mobil og ber deg bekrefte valgt tjeneste på gitt nettsted. Meldingen inneholder også referansekoden og du må kontrollere at dette er den samme koden.
  4. Du bekrefter ved å taste din selvvalgte PIN-kode for BankID på mobil (fire til åtte siffer).
  5. SIM-kortet sender så en bekreftelse tilbake til nettstedet, som dermed kan verifisere din identitet. Dersom verifiseringen er ok, utføres valgt tjeneste på gitt nettsted. Dette kan f.eks. være pålogging i nettbank eller utføring av betalinger.