Kan jeg kaste kodebrikken/kodekortet når jeg får BankID på mobil?

Etter hvert som BankID på mobil blir utbredt kan du klare deg med denne i det daglige. Hvis det må gjøres endringer på din BankID på mobil av teknisk karakter, for eksempel hvis du glemmer PIN eller får nytt SIM-kort, må disse gjøres fra nettbanken. Til dette trenger du i så fall fortsatt kodebrikken/kodekortet.

Dessuten er det enkelte bruksområder hvor BankID på mobil ikke er egnet. Dette gjelder typisk der det er omfattende avtalevilkår som du selv ønsker å lagre, for eksempel når du skal signere låneavtaler eller andre dokumenter elektronisk. Her vil du fremdeles være avhengig av vanlig (banklagret) BankID.