Vil jeg også kunne signere elektronisk med BankID på mobil?

Signering av lange dokumenter som PDF-er og lignende kan gjøres med BankID på mobil i kodebrikke-steget, men du må i tillegg ha  BankID-passordet. Hvis du ikke husker BankID-passordet, må du kontakte banken din for å lage et nytt.