Vil jeg også kunne signere elektronisk med BankID på mobil?

BankID på mobil kan benyttes til signering av enkle nettbaserte signeringstjenester som godkjenning av betalinger i nettbank og i nettbutikker. Signering av lange dokumenter med BankID på mobil som kodebrikke og med BankID-passordet, kan gjøres dersom du har en av disse bankene.