Vil jeg også kunne signere elektronisk med BankID på mobil?

Vil jeg også kunne signere elektronisk med BankID på mobil?

BankID på mobil er egnet til enkle nettbaserte signeringstjenester som godkjenning av betalinger i nettbank og i nettbutikker. Bankene vil legge til rette for disse tjenestene i tiden som kommer.