Vil min BankID kunne misbrukes av en som låner telefonen?

Etter tre forsøk med feil PIN-kode vil BankID på mobil være utilgjengelig.

Du må holde din PIN-kode hemmelig og ikke gjøre denne tilgjengelig for andre. Da vil ikke en som låner eller på annet vis har fått tak i telefonen kunne misbruke mulighetene som ligger i BankID på mobil. Velg en PIN-kode som er vanskelig for andre å gjette og lett for deg å huske. Velg gjerne en lang kode (opp til 8 siffer). Skriv aldri ned din PIN-kode, men lær den utenat.