Generelt om BankID uten Java

  • Er BankID sikkert?

  • Hvilke enheter og nettlesere støttes?

  • Hvilke nettlesere støttes ikke?

  • Hvordan endrer jeg passord?

  • Må jeg gjøre noe for å ta i bruk BankID?