Generelt om BankID

 • Hvordan bestiller jeg ny kodebrikke

 • Er BankID sikkert?

 • Finnes det flere typer BankID?

 • Hva er BankID?

 • Hva er fordelene med BankID?

 • Hva er forskjellen på vanlig BankID og BankID på mobil?

 • Hva er sikrest? Pålogging og identifisering/autentisering med vanlig (banklagret) BankID eller BankID på mobil?

 • Hva menes med elektronisk signering?

 • Hvem står bak BankID?

 • Hvilket ansvar har banken ved svindel/misbruk?

 • Hvor lenge er min BankID gyldig?

 • Hvordan finner jeg igjen signerte dokumenter?

 • Hvordan signerer jeg?

 • Hvordan sikrer banken at BankID utstedes til rett person?

 • Hvordan sperrer jeg min BankID?

 • Kan jeg ha flere BankID-er?

 • Koster BankID noe?

 • Når er det nødvendig å sperre min BankID?

 • Trenger jeg mer enn én BankID?

 • Hvordan vet jeg om jeg har BankID?

 • Hvordan signerer jeg på vegne av min bedrift, feks. et anbud?