Er BankID sikkert?

Ja, vi jobber kontinuerlig med sikkerheten i BankID. Trusselbildet er stadig i endring, og dette gjør at et godt samarbeid mellom bankene er nødvendig. I tillegg til sikkerhet er vi opptatt av brukervennligheten. Disse to faktorene kan være vanskelige å kombinere, og det legges mye ressurser ned i å gjøre BankID til både en sikker og brukervennlig løsning.