Finnes det flere typer BankID?

Det finnes to typer BankID-er, PersonBankID og AnsattBankID:

- PersonBankID er din personlige BankID som du kan benytte blant annet til innlogging i nettbank, og på andre brukersteder hvor BankID kan benyttes.

- AnsattBankID er en BankID som kan brukes når en ansatt i kraft av sitt arbeid signerer for bedriften. Her knyttes innehaver av AnsattBankID sitt fødselsnummer opp mot bedriftens organisasjonsnummer.