Har jeg blitt svindlet?

Ta kontakt med banken umiddelbart hvis du tror du er svindlet. Dersom din BankID har blitt misbrukt til å logge inn i nettbanken din for å tappe kontoen, er det banken din som har ansvaret etter Finansavtaleloven.

Dette gjelder ikke hvis du har utvist grov uaktsomhet eller ikke har informert banken snarest mulig etter at du ble, eller burde blitt klar over at du har mistet kontrollen over din BankID.

BankID-avtalen du inngår med banken din har en ansvarsbegrensning dersom BankID brukes til annet enn disponering av konto. Her er det en grense for bankens ansvar som utsteder av BankID på 100 000 kroner.

Mistenker du at noen har fått kjennskap til det personlige passordet ditt for BankID, endre passordet på Min BankID.