Hvilket ansvar har banken ved svindel/misbruk?

Det er ingen ansvarsbegrensning for banken dersom din BankID blir misbrukt til å logge seg inn i nettbanken og kontoen tappes. Da gjelder Finansavtaleloven og banken har etter denne loven fullt ansvar med mindre kunden har utvist grov uaktsomhet eller ikke underrettet banken snarest mulig etter at kunden ble eller burde blitt klar over at han eller hun hadde "mistet" påloggingsmekanismene til nettbanken (BankID).

BankID-avtalens ansvarsbegrensning har derfor først og fremst betydning der BankID brukes til annet enn disponering av konto. Her er det en grense for bankens ansvar som utsteder av BankID på 100 000 kroner.