Hvor lenge er min BankID gyldig?

Din BankID er normalt gyldig i to år. BankID blir automatisk fornyet av banken når du bruker BankID-en din jevnlig. Hvis du ikke har brukt BankID på to år, går den ut på dato og du må opprette BankID på nytt.

Det kan skje endringer og oppgraderinger i løsningen som kan tvinge frem fornying på et tidligere tidspunkt. 

BankID på mobil skal gradvis fases ut fra høsten 2022 og blir ikke lenger fornyet. Det er heller ikke mulig å opprette BankID på mobil på nytt.