Hvordan signerer jeg?

Du får først presentert dokumentet/teksten du skal signere. Etter å ha lest det som skal signeres, må du krysse av for at dokumentet/teksten er lest og forstått.

I neste bilde skjer selve signeringen. Du signerer ved hjelp av ditt fødselsnummer (kan være forhåndsutfylt – f.eks i nettbanken), engangskode fra kodebrikke (eller annen løsning for engangskode) og ditt personlige passord.

I noen tilfeller vil du få tilbud om å lagre dokumentet. Vi anbefaler at du lagrer dette slik at du har tilgang til det signerte dokumentet senere.