Hvordan sikrer banken at BankID utstedes til rett person?

Hvordan sikrer banken at BankID utstedes til rett person?

Bankene har gode rutiner for utstedelse av fysisk legitimasjon (bankkort) til sine kunder. Bankene viderefører disse gode rutinene i forbindelse med utstedelse av BankID.

Du må legitimere deg med pass for å etablere kundeforhold og få utstedt BankID.