Hvordan sikrer banken at BankID utstedes til rett person?

Bankene har gode rutiner for utstedelse av fysisk legitimasjon (bankkort) til sine kunder. Bankene viderefører disse gode rutinene i forbindelse med utstedelse av BankID.

Du må legitimere deg med pass for å etablere kundeforhold og få utstedt BankID.