Hvordan sikrer banken at BankID utstedes til rett person?

Du må legitimere deg med pass for å få utstedt en BankID fra banken din. Dette må skje gjennom personlig oppmøte, enten i banken eller annet sted der banken ber deg legitimere deg (Post i butikk).