Når er det nødvendig å sperre min BankID?

Når er det nødvendig å sperre min BankID?

Dersom du har mistanke om at noen har fått kjennskap til ditt BankID-passord, må du enten endre passordet eller ta kontakt med banken umiddelbart. Du må også umiddelbart ta kontakt med banken dersom din kodebrikke er mistet eller stjålet.