Den selfien jeg tar, brukes den til noe annet enn å identifisere meg?

Ja og nei. Vi benytter selve selfien til å sanntids-identifisere deg, og bildet som tas ligger også lagret i dokumentet som oversendes som en referanse til bedriften som har bedt om din legitimering. Denne bedriften er dermed også behandlingsansvarlige for dine personopplysninger.