Har jeg et digitalt pass?

Ja det er sannsynlig - alle som har et gyldig pass som er utstedt i Norge etter 2008 har det man kaller et digitalt pass eller biometrisk pass. Det betyr at passet er et maskinlesbart dokument og kan benyttes for din legitimering. Tjenesten st√łtter nasjonale ID-kort og pass som har et symbol med en hvit sirkel - se bildet under.

Sort symbol med hvit sirkel