Har jeg et digitalt pass?

Ja det er sannsynlig - alle som har et gyldig pass som er utstedt i Norge etter 2008 har det man kaller et digitalt pass eller biometrisk pass. Det betyr at passet er et maskinlesbart dokument og kan benyttes for din legitimering. Tjenesten støtter nasjonale ID-kort og pass som har et symbol med en hvit sirkel - se bildet under.

Sort symbol med hvit sirkel