Hva gjør BankID med informasjonen i Identitetssjekk-tjenesten?

Selve legitimeringen er en sanntidsoperasjon hvor det innhentes og valideres at du som person er den du sier du er.  Dersom verifiseringen er vellykket så overføres et dokument til banken eller annet brukersted som har bedt om legitimeringen. Om vi ikke lykkes å identitfisere deg så slettes alle innhentede personopplysninger. Da gir vi også informasjon til bedriften som ba om legitimering at den ikke var vellykket. Bedriften guider deg videre i prosessen.

BankID lagrer ingen opplysninger eller personopplysninger i prosessen som kan spores til deg som person.