Hva kan jeg bruke Identitetssjekk til?

I starten vil du kunne identifisere deg overfor noen banker. Etter hvert vil du kunne bekrefte at du er deg i flere sammenhenger, blant annet når du skal opprette et kundefohold eller bevise at du har signaturrett for et selskap.