Er BankID AML compliant med GDPR?

BankID AML er comliant og utviklet etter prinsippet om innebygget personvern (privacy by design). Det innebærer at vi har tenkt personvern helt fra konseptfasen, og alltid har fokus på å lagre så lite personopplysninger som mulig så kort tid som mulig for å oppfylle formålet med tjenesten, og også vurderer opplysning fir opplysning om formålet er sterkt nok til å lagre det.

Det påhviler brukerstedet selv et ansvar for hvordan og hvor lenge personopplysningene oppbevares etter at opplysningene er hentet gjennom vår tjeneste.