Forteller BankID AML-tjenesten meg hvilke kunder jeg skal godkjenne og ikke?

Nei, det er den rapporteringspliktige selv som kjenner kunden, og som skal vurdere om et kundeforhold kan opprettes eller ikke, eller hvilken risiko som er knyttet til det.

BankID AML tilbyr god st√łtte i denne vurderingen i form av strukturerte data av god kvalitet, men likevel er det den rapporteringspliktige ansvar.

Det som i loven kalles "utkontraktering av kundekontroll" omfattes ikke av denne tjenesten.