Hvilke lover gjelder for hvitvasking og terrorfinanisering og hvor finner jeg dem?

Det fjerde hvitvaskingsdirektivet inneholder reguleringer for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering i EU:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849

 

Direktivet blir implementert i Norge gjennom ny hvitvaskingslov som virker fra 15.10.2018: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-40-l-20172018/id2589604/sec15#ch16 

Feltet er i endring og det forventes flere endringer i årene som kommer gjennom direktiver, lover og forskrifter.