Vi bruker en internasjonal tjeneste for PEP- og sanksjonslister. Hvorfor skal jeg kjøpe BankID AML?

Hver enkelt kunde må vurdere produktegenskapene ved ulike tjenester for å se om de oppfyller deres krav etter hvitvaskingsloven, og også oppfyller andre krav, som f eks rundt behandling av personopplysninger. Når det gjelder PEP-lister så finnes det mange lister med ganske ulik kvalitet. Vi oppmuntrer kundene til å sette seg inn i kvaliteten og rutinene for å oppdatere listene.

Noen kunder er urolige for omdømmerisikoen knyttet til enkelte internasjonale aktører som aggregerer informasjon fra svært mange kilder med varierende kvalitet og behandlingsgrunnlag. Vi vil oppmuntre kundene til å uavhengig av leverandør ha et reflektert forhold til hvor denne informasjonen kommer fra, og hvor etterrettelig det er.

PEP-listen vi leverer regnes for å være markedsleder i Norden og vedlikeholdes av en egen redaksjon, mens mange andre lister er automatisk genererte. Sanksjonslistene i vår løsning eies av henholdsvis EU-kommisjonen og FNs sikkerhetsråd og har dermed høy grad av etterrettelighet og transparens.