Hvordan unngår jeg lagring og auto-utfylling av BankID-passord i Firefox 38.0.1?

Firefox 38.0.1 har muliggjort lagring og automatisk utfylling av BankID-passordet. Du kan hindre dette ved å svare nei når det dukker opp spørsmål om lagring av BankID-passordet idet du logger på. 

Dersom du allerede har akseptert lagring og utfylling for BankID-passordet, kan du fjerne dette igjen. Slik gjør du det:

1. Velg Options (Windows) / Preferences (Mac) i menyen:  

2. Velg "Security" i menyen til venstre

3. Trykk på knappen "Saved Passwords..."

4. Markér linjen med https://csfe.bankid.no og trykk på "Remove":

5. Du må så foreta en ny innlogging med BankID, og velge "Never Remember Password for This Site" når Firefox spør om å lagre passordet:

BankID vil nå ligge i unntakslisten i Firefox, og du vil ikke bli spirt om å lagre BankID-passord igjen.