Hva gjør jeg hvis mobilen blir stjålet?

Du sperrer BankID på mobil på samme måte som du sperrer bank- og kredittkort når disse mistes eller stjeles. Kontakt banken din. Sperrer du SIM-kortet via operatør blir BankID på mobil også automatisk sperret.