Hvilke telefoner har utfordringer?

Hvilke telefoner har utfordringer?

Enkelte telefoner har utfordringer med å fungere sammen med BankID på mobil.